Category Archives: Uncategorized

 • -

Standardní provedení viladomu Polerady

Category : Uncategorized

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VILADOMU O 3 BYTECH – Polerady

Základové pasy:ze ztraceného bednění nebo monolitické
Nosné stěny:cihelné tvárnice (dutá cihla) tl. 300 mm
Izolace:proti zemní vlhkosti a radonu asfaltovými pásy nebo přísadou izolační chemie do betonu (xypex atp.) dle rozhodnutí zhotovitele
Obvodová konstrukce:zateplená deskami z pěn. polystyrenu tl. 14 cm Podlaha přízemí zateplena polystyrenem dle PD.
Střecha zateplena:minerální nebo foukanou izolací dle rozhodnutí zhotovitele
Příčky:zděné tl.115 mm nebo SDK tl.125 mm dle rozhodnutí zhotovitele
Strop nad přízemím:monolitický nebo systémový dle obvodové konstrukce, případně prefabrikovaný dle rozhodnutí zhotovitele
Schodiště:celodřevěné bez podschodnic – otevřené, buk cink
Zábradlí schodiště: dřevěné s tyčovou soustruženou výplní
Vstup do půdního prostoru:deska SDK odsunovací zateplená polystyrénem tl. 12 cm
Krov dřevěný:buď ze sbíjených vazníků, nebo trámový, materiál smrk
Krytina střešní:betonová nebo keramická taška
Klempířské konstrukce:plech pozinkovaný
Vnitřní omítky:stěn a stropů – štuk, v případě SDK příček omítky nejsou pouze tmelení
Malba:standardní bílá klihová
Vnější omítky:fasáda zateplená polystyrénem, fasádní probarvená omítka (např. Baumit)
Keramické obklady:v koupelnách do výšky zárubní (horní hrany), na samostatných WC do v. 1,5m, ve standardu je provedení celé koupelny jednou barvou z navržených standardů stejně tak na WC. V kuchyni v prostoru mezi budoucí pracovní plochou a horní skříňkou kuchyňské linky je obklad dodávkou klienta.
Keramické dlažby:v koupelnách, WC a vstupních předsíňkách. Před nebo u kuchyňské linky je případně dlažba dodávkou klienta.
Ostatní podlahy místností:plovoucí podlaha, Sklep(kóje) – podlaha betonová bez krytiny
Okna:bílá, plastová s izolačními trojskly, kování bílé lakované
Vnitřní dveře:dřevěné typizované plné s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník
Venkovní vstupní dveře:plastové, bílé prosklené, kování bílé lakované
Vstupní dveře do bytu z chodby:dřevěné (dřevotříska), s dostatečnou požární ochranou, provedení s bezpečnostním kováním, osazeno do ocelové zárubně bílé barvy
Balkonové dveře:(vstup na zahradu) plastové, bílé, kování bílé lakované
Vnitřní parapety: plastové bílé, venkovní parapety pozinkované
Parapet u francouzských dveří vnější:XPS polystyren natažen marmolitem
Vytápění:tepelné čerpadlo se zásobníkem na TUV/TV od výrobce např. Daikin, apod. dle situace na trhu, rozvody z plastu nebo hliníko plastu, radiátory deskové, otopný žebřík v koupelně 2.NP, termostatické hlavice, termostat s týdenním programátorem v obývacím pokoji, vnitřní jednotka tepelného čerpadla je v každé bytové jednotce umístěná v kóji včetně zásobníku TUV, vnější jednotka před kójemi
Zařizovací předměty:vana plechová, WC kombi, sanita bílá, standardní pákové baterie
Elektroinstalace:vodiče Cu, standardní počet bytových zásuvek 25 ks/byt, v každé místnosti vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou, světlo před hlavním vchodem do domu
Vodovod:rozvody plastové, zásobníkový ohřev užitkové vody
Kanalizace:rozvody a zápachové uzávěry plastové, kanalizace tlaková, čerpací jímka napojena na elektroměr bytu č.1
Svítidlo na chodbě domu:napojeno na elektroměr bytu č.1
Domovní zvonek:s tlačítkem u vstupních dveří do domu
Poštovní schránka:dle výběru dodavatele stavby, umístěná na přední fasádě domu
Internet:zásuvka a kabeláž v obývacím pokoji z půdního prostoru
STA:v obývacím pokoji zásuvka STA s kabeláží pro širokopásmový rozvod TV ukončeno v půdním prostoru bez antén, z každého bytu přívod elektřiny pro případný zesilovač zakončený zásuvkou v půdním prostoru
Oplocení:je dodávkou klienta, do ulice s podezdívkou a dřevěnou výplní, do stran drátěné
Úpravy pozemku:stavba provede odstranění stavebního materiálu, ponechá se původní sklon terénu a klient si provádí veškeré zemní práce a sadové úpravy včetně dodávky ornice.
Parkovací stání a přístupový chodník do domu:bude vydlážděno zámkovou dlažbou šedé barvy typ kost bez vyznačení čar
Dešťové vody:z domu budou řešeny zhotovitelem dle PD – svodem do retenční nádrže na pozemku bytu č.2

 • -

Standardní provedení viladomu Zdětín

Category : Uncategorized

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VILADOMU O 3 BYTECH – Zdětín

Základové pasy:ze ztraceného bednění nebo monolitické
Nosné stěny:cihelné tvárnice (dutá cihla) tl. 300 mm a 240 mm
Příčky :zděné tl. 115 mm
Strop nad přízemím:prefabrikovaný
Krov dřevěný:ze sbíjených vazníků
Krytina střešní:betonová nebo keramická taška
Klempířské konstrukce:plech pozinkovaný
Schodiště:celodřevěné bez podstupnic – otevřené, buk cink
Zábradlí schodiště:dřevěné s tyčovou soustruženou výplní
Výplně otvorů:
Okna:bílá, plastová s izolačními trojskly, kování bílé lakované
Venkovní vstupní dveře:plastové, bílé prosklené, kování bílé lakované
Francouzské okno:plastové, bílé, kování bílé lakované
Vstup do půdního prostoru:deska SDK odsunovací zateplená EPS
Vstupní dveře do bytu z chodby:
Vnitřní dveře:dřevěné typizované plné s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník
Izolace:
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu:asfaltovými pásy nebo přísadou izolační chemie do betonu (xypex atp.) dle rozhodnutí zhotovitele
Zateplení soklu:XPS, tl. 80 mm
Zateplení obvodové konstrukce:deskami z EPS tl. 14 cm
Zateplení podlahy:podlaha přízemí zateplena EPS tl. 12 cm.
Zateplení střechy:minerální nebo foukanou izolací dle rozhodnutí zhotovitele
Úpravy povrchů:plovoucí podlaha laminátová
Podlahové krytiny místností:
Keramické dlažby:dlažby v koupelnách, WC, vstupních předsíňkách a sklepních kójích
Keramické obklady:v koupelnách, na samostatných WC, ve vstupních předsíňkách a sklepních kójích keramický sokl
Vnitřní omítky:štuk, v případě SDK příček omítky nejsou pouze tmelení
Malba:standardní bílá klihová
Vnější omítky:fasáda zateplená polystyrénem, fasádní probarvená omítka (např. Baumit), u soklu probarvený marmolit
Parapet u francouzského okna vnější:XPS polystyren natažen marmolitem
Vnitřní parapety:plastové bílé
Poštovní schránka:dle výběru dodavatele stavby, umístěná na přední fasádě domu
Instalace:BEZ MOŽNOSTI ÚPRAVY ROZVODŮ!
Vytápění:tepelné čerpadlo se zásobníkem na TUV od výrobce např. Daikin, apod. dle situace na trhu, rozvody z plastu nebo hliníko plastu, otopný žebřík v koupelně 2.NP, rozdělovač na každém podlaží (umístění dle PD), termostat s týdenním programátorem v obývacím pokoji, vnitřní jednotka tepelného čerpadla včetně zásobníku TUV umístěna ve společné místnosti v 1.NP, vnější jednotka před domem
Vodovod:rozvody plastové, zásobníkový ohřev užitkové vody, ukončeno montážními zátkami
Vývod vody na zahradu:zámrzný – 1 ks
Kanalizace:rozvody a zápachové uzávěry plastové, ukončeno montážními zátkami, kanalizace tlaková, čerpací jímka napojena na elektroměr bytu č.1
Zařizovací předměty:– vana, 2x WC kombi, 2x umyvadlo
Elektroinstalace:vodiče Cu, standardní počet bytových zásuvek 26 ks/byt, v každé místnosti vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou
Svítidla na fasádě před hl. vchodem a v chodbě RD:napojeno na elektroměr bytu č.1
Vývod pro venkovní světlo:1 ks
Venkovní zásuvka 230 V bez samostatného jištění:1 ks
Domovní zvonek:s tlačítkem u vstupních dveří do domu
Internet:zásuvka a kabeláž v obývacím pokoji vyvedená do půdního prostoru
STA:v obývacím pokoji zásuvka STA s kabeláží pro širokopásmový rozvod TV ukončeno v půdním prostoru bez antén, z každého bytu přívod elektřiny pro případný zesilovač zakončený zásuvkou v půdním prostoru
Úpravy pozemku:stavba provede odstranění stavebního materiálu, ponechá se původní sklon terénu
Parkovací stání a přístupový chodník do domu:vydlážděno zámkovou dlažbou šedé barvy typ kost bez vyznačení čar
Dodávka klienta:
Oplocení
Úpravy terénu:veškeré zemní práce, sadové úpravy včetně dodávky ornice
Likvidace dešťových vod:provedení drenáží – likvidace dešťových vod vsakem, popř. retencí

 • -

Technický standard bungalov 96

Category : Uncategorized

STANDARDNÍ PROVEDENÍ RODINNÉHO DOMU BUNGALOV

Projekt domu:V ceně typového domu, včetně vyřízení stavebního povolení
Přípojky:Plně funkční, vodoměr v chodbě domu (dům do 10 m od hranice pozemku)
Základové kce:Betonová deska vyztužená kari sítí, ležící na základových monolitických pasech, vrchní část pasů je ze ztraceného bednění
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu:Těžkými asfaltovými pásy
T.I. podlahy:Podlaha zateplena EPS polystyrenem (tloušťky dle energetických tříd)
Obvodové zdivo:Cihelné tvárnice (tloušťky dle energetických tříd)
Konstrukce krovu:Provedena sbíjenými vazníky, nepochozí
Střešní krytina:Betonová taška Bramac, výběr ze 4 barev
Klempířské prvky:Plech pozinkovaný včetně venkovních parapetů
Okna: Bílá, plastová, kování bílé lakovanéšestikomorová s izolačními trojskly
Vstupní dveře:Plastové, bílé. Výběr z více typů. Kování eloxované, klika/madlo.
Zateplení domu:Pěnovým polystyrenem
Stropní kce:SDK podhled, zateplen minerální izolací (tloušťky dle energetických tříd)
Příčky:Cihelné tvárnice tl. 115 mm
Omítky vnitřní:Vápenocementové štukové strojní
Omítky vnější:Baumit, výběr ze vzorníků LIFE
Sokl domu: Zateplen XPS polystyrenem s mozaikovou omítkou Baumit LIFE
Malba: Standardní bílá
Vstup do podstřešního prostoru:Deska SDK odsunovací s tepelnou izolací 140 mm polystyrénu
Vnitřní parapety:Bílé, plastové
Keramické obklady:Ve standardu je provedení celé koupelny nebo wc jednou barvou
– v koupelnách do výšky zárubní (horní hrany)
– na WC do výšky 1,5m
– V kuchyni, v prostoru mezi budoucí pracovní plochou a horní skříňkou, je obklad dodávkou klienta.
Keramické dlažby:V zádveří, ve vstupní chodbě
Před, nebo u kuchyňské linky je případná dlažba dodávkou klienta.
Ostatní podlahy:Plovoucí podlaha, výběr z 5 ti odstínů
Vnitřní dveře:Dřevěné typizované plné, s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník
Vodovod:Rozvody plastové, ohřev vody kotlem (tep.čerpadlem) umístěným v předsíni
Kanalizace:Rozvody a zápachové uzávěry plastové
Vytápění:Rozvody plastové, podlahové vytápění nebo otopná tělesa.
– Elektro kotel se zásobníkem (typ B)
– Tepelné čerpadlo ( typ A)
Zařizovací předměty:Vana smaltová, WC závěsné, sanita bílá, standardní pákové baterie
Elektroinstalace:Vodiče Cu, dostatečný počet bytových zásuvek daný PD, v každé místnosti vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou
Zahrada:Ponechá se původní terén včetně porostu, v místě zasaženém výstavbou dojde k odstranění stavebních odpadů a povrch se strojně uhladí, počítá se s položením cca 15 cm ornice a ručním urovnáním a osetím, které provádí budoucí majitel na své náklady stejně jako výstavbu oplocení, včetně geodetického vytyčení parcely.

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

Byt1

Category : Uncategorized

[Not a valid template]

 • -

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VILADOMU O 3 BYTECH – TYP B

Category : Uncategorized

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VILADOMU O 3 BYTECH – TYP B

Technická média:Vodoměr podružný v chodbě domu, elektroměr veřejně přístupný
Základové kce:
Betonová deska vyztužená kari sítí, ležící na základových monolitických pasech, vrchní část pasů je ze ztraceného bednění
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu:Těžkými asfaltovými pásy
T.I. podlahy:Podlaha zateplena EPS polystyrenem (tloušťky 10 cm)
Obvodové zdivo:Cihelné tvárnice (tloušťky 30 cm)
Příčky:Sádrokartonové, tl. 12,5 cm
Strop nad 1NP:Systémový, popřípadě prefabrikovaný z panelů
Stropní kce nad 2NP:SDK podhled, zateplen minerální izolací (tloušťky 30 cm)
Schodiště:Celodřevěné, bez podstupnic, otevřené, provedení smrk
Zábradlí schodiště:Dřevěné s tyčovou soustruženou výplní
Konstrukce krovu:Provedena sbíjenými vazníky, nepochůzí
Střešní krytina:Betonová taška Bramac
Klempířské prvky:Plech pozinkovaný včetně venkovních parapetů
Okna:  Bílá, plastová, kování bílé lakované, pětikomorová s izolačním dvojsklem
Vstupní dveře domu:Plastové, bílé, celoprosklené. Kování eloxované, klika/klika
Zateplení domu:Pěnovým polystyrenem (tloušťky 12 cm)
Omítky vnitřní:Vápenocementové štukové strojní, SDK bez omítnutí
Omítky vnější:Baumit  probarvená omítka
Sokl domu:Zateplen XPS polystyrenem s mozaikovou omítkou
Malba vnitřní:Standardní bílá
Vstup do podstřešního prostoru:Deska SDK odsunovací s tepelnou izolací 14 cm polystyrenu
Vnitřní parapety:Bílé, plastové
Keramické obklady: Ve standardu je provedení celé koupelny nebo wc jednou barvou
– v koupelnách do výšky zárubní (horní hrany)
– na WC do výšky 1,5m
V kuchyni, v prostoru mezi budoucí pracovní plochou a horní skříňkou, je obklad dodávkou klienta
Keramické dlažby: V zádveří domu, v předsíni, v koupelně a na wc
Před, nebo u kuchyňské linky je případná dlažba dodávkou klienta
Zařizovací předměty: Vana smaltová, WC kombi, sanita bílá, standardní pákové baterie
Ostatní podlahy: Plovoucí podlaha, výběr z 5 ti odstínů
Vchodové dveře bytu:Osazeny do ocelové zárubně bílé barvy. Dveře s kukátkem, s bezpečnostním kováním a klima úpravou, bílé barvy
Balkónové dveře:Vstup na zahradu. Plastové bílé, kování bílé lakované. S vnější úchytkou.
Vnitřní dveře: Dřevěné typizované plné, s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník
Vodovod:Rozvody plastové, ohřev vody elektro kotlem se zásobníkem
Kanalizace: Rozvody a zápachové uzávěry plastové
Vytápění:ÚT na elektřinu –  kotel Protherm Ray, se zásobníkem na TUV nebo podobný typ od jiného výrobce dle situace na trhu, rozvody plastové, vytápění deskovými otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Termostat s týdenním programátorem umístěn v obývacím pokoji 1NP.
Elektroinstalace:
Vodiče Cu, dostatečný počet bytových zásuvek daný PD, v každé místnosti vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou
Internet: Zásuvka a kabeláž v obývacím pokoji z půdního prostoru
STAV každém pokoji zásuvka STA s kabeláží pro širokopásmový rozvod TV ukončeno v půdním prostoru bez antén, z každého bytu přívod elektřiny pro případný zesilovač zakončený zásuvkou v půdním prostoru
Domovní zvonek:S tlačítkem u vstupních dveří do domu
Zahrada: Ponechá se původní terén včetně porostu, v místě zasaženém výstavbou dojde k odstranění stavebních odpadů a povrch se strojně uhladí, počítá se s položením cca 15 cm ornice a ručním urovnáním a osetím, které provádí budoucí majitel na své náklady stejně jako výstavbu oplocení, včetně geodetického vytyčení parcely
Poštovní schránka: Není ve standardu, je dodávkou klienta
Oplocení:Dodává klient. K silnici (do ulice)se zídkou a dřevěnou výplní, do stran drátěné
Parkovací stání a chodník do domu:Vydlážděno zámkovou dlažbou šedé barvy typ kost bez vyznačení čar
                               :                                                                                        

Aktuality

 • Dne 28.6.2018 po 16. hodině proběhne odečet vodoměrů v lokalitě Hřivno
 • Dne 27.6.2018 po 17. hodině proběhne odečet vodoměrů v lokalitě Zdětín.