Standardní provedení viladomu Zdětín

  • -

Standardní provedení viladomu Zdětín

Category : Uncategorized

STANDARDNÍ PROVEDENÍ VILADOMU O 3 BYTECH – Zdětín

Základové pasy:ze ztraceného bednění nebo monolitické
Nosné stěny:cihelné tvárnice (dutá cihla) tl. 300 mm a 240 mm
Příčky :zděné tl. 115 mm
Strop nad přízemím:prefabrikovaný
Krov dřevěný:ze sbíjených vazníků
Krytina střešní:betonová nebo keramická taška
Klempířské konstrukce:plech pozinkovaný
Schodiště:celodřevěné bez podstupnic – otevřené, buk cink
Zábradlí schodiště:dřevěné s tyčovou soustruženou výplní
Výplně otvorů:
Okna:bílá, plastová s izolačními trojskly, kování bílé lakované
Venkovní vstupní dveře:plastové, bílé prosklené, kování bílé lakované
Francouzské okno:plastové, bílé, kování bílé lakované
Vstup do půdního prostoru:deska SDK odsunovací zateplená EPS
Vstupní dveře do bytu z chodby:
Vnitřní dveře:dřevěné typizované plné s obložkovou zárubní, kování eloxovaný hliník
Izolace:
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu:asfaltovými pásy nebo přísadou izolační chemie do betonu (xypex atp.) dle rozhodnutí zhotovitele
Zateplení soklu:XPS, tl. 80 mm
Zateplení obvodové konstrukce:deskami z EPS tl. 14 cm
Zateplení podlahy:podlaha přízemí zateplena EPS tl. 12 cm.
Zateplení střechy:minerální nebo foukanou izolací dle rozhodnutí zhotovitele
Úpravy povrchů:plovoucí podlaha laminátová
Podlahové krytiny místností:
Keramické dlažby:dlažby v koupelnách, WC, vstupních předsíňkách a sklepních kójích
Keramické obklady:v koupelnách, na samostatných WC, ve vstupních předsíňkách a sklepních kójích keramický sokl
Vnitřní omítky:štuk, v případě SDK příček omítky nejsou pouze tmelení
Malba:standardní bílá klihová
Vnější omítky:fasáda zateplená polystyrénem, fasádní probarvená omítka (např. Baumit), u soklu probarvený marmolit
Parapet u francouzského okna vnější:XPS polystyren natažen marmolitem
Vnitřní parapety:plastové bílé
Poštovní schránka:dle výběru dodavatele stavby, umístěná na přední fasádě domu
Instalace:BEZ MOŽNOSTI ÚPRAVY ROZVODŮ!
Vytápění:tepelné čerpadlo se zásobníkem na TUV od výrobce např. Daikin, apod. dle situace na trhu, rozvody z plastu nebo hliníko plastu, otopný žebřík v koupelně 2.NP, rozdělovač na každém podlaží (umístění dle PD), termostat s týdenním programátorem v obývacím pokoji, vnitřní jednotka tepelného čerpadla včetně zásobníku TUV umístěna ve společné místnosti v 1.NP, vnější jednotka před domem
Vodovod:rozvody plastové, zásobníkový ohřev užitkové vody, ukončeno montážními zátkami
Vývod vody na zahradu:zámrzný – 1 ks
Kanalizace:rozvody a zápachové uzávěry plastové, ukončeno montážními zátkami, kanalizace tlaková, čerpací jímka napojena na elektroměr bytu č.1
Zařizovací předměty:– vana, 2x WC kombi, 2x umyvadlo
Elektroinstalace:vodiče Cu, standardní počet bytových zásuvek 26 ks/byt, v každé místnosti vývod pro stropní svítidlo zakončený objímkou se žárovkou
Svítidla na fasádě před hl. vchodem a v chodbě RD:napojeno na elektroměr bytu č.1
Vývod pro venkovní světlo:1 ks
Venkovní zásuvka 230 V bez samostatného jištění:1 ks
Domovní zvonek:s tlačítkem u vstupních dveří do domu
Internet:zásuvka a kabeláž v obývacím pokoji vyvedená do půdního prostoru
STA:v obývacím pokoji zásuvka STA s kabeláží pro širokopásmový rozvod TV ukončeno v půdním prostoru bez antén, z každého bytu přívod elektřiny pro případný zesilovač zakončený zásuvkou v půdním prostoru
Úpravy pozemku:stavba provede odstranění stavebního materiálu, ponechá se původní sklon terénu
Parkovací stání a přístupový chodník do domu:vydlážděno zámkovou dlažbou šedé barvy typ kost bez vyznačení čar
Dodávka klienta:
Oplocení
Úpravy terénu:veškeré zemní práce, sadové úpravy včetně dodávky ornice
Likvidace dešťových vod:provedení drenáží – likvidace dešťových vod vsakem, popř. retencí

Aktuality

  • Dne 28.6.2018 po 16. hodině proběhne odečet vodoměrů v lokalitě Hřivno
  • Dne 27.6.2018 po 17. hodině proběhne odečet vodoměrů v lokalitě Zdětín.