Projekce a inženýring

Projektujeme v programech AutoCAD a ArchiCAD

  • zpracování dokumentace k územnímu řízení DUR
  • zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení DSP
  • dokumentace skutečného stavu
  • vizualizace
  • inženýring ( zajištění SP popřípadě vyřízení ÚR)
  • stavební dozor
  • geodetické práce, vytyčení staveb, geometrické plány
  • radonový posudek
  • Průkazy energetické náročnosti budov

Orientační ceník projekce

Návrh stavby
Studie 2D
Studie s 3D modelem stavby
15 000 – 20 000 Kč
20 000 – 45 000 Kč
Projektová dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení
75 000 – 150 000 Kč
Jednání s úřady
Projednání stavebního povolení ve vlastních lokalitách
25 000 Kč
Konzultační činnost450 Kč/hod
Zajišťujeme průzkumy
Radonový průzkum
3 000 – 5 000Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH