Zemní práce a inženýrské sítě

Společnost BARACOM a.s., na základě zkušeností ze staveb vlastních developerských projektů, nabízí investorům a obcím dodávku:

  • Zemních prací
  • Inženýrských sítí na klíč (vodovody, kanalizace, plyn, elektro, veřejné osvětlení)
  • Zpevněných ploch (komunikace, chodníky, parkoviště)

a to vše včetně projektu a inženýringu.

Primárně se věnujeme výstavbě nových sítí, ale jsme schopni provézt i opravy, či rekonstrukce celých úseků vodovodních řadů, kanalizačních stok a plynovodu.

Provádíme též vodovodní a kanalizační přípojky na klíč s dodávkou zemních prací a obnovou poškozené komunikace po vysazení přípojek.

Zemní práce malého rozsahu můžeme provádět v rámci pronájmu stavebních strojů.

Po vybudování vodovodu a kanalizace jsme schopni tuto infrastrukturu provozovat.