Zařízení pro cestovní ruch

Jde o stavební akce většinou v samém srdci Prahy financované převážně ze soukromých zdrojů a sloužící zejména zahraničním návštěvníkům k zábavě, ubytování či stravování. U rekonstrukcí památkových objektů byly součástí dodávek i restaurátorské činnosti.

Dům U Černého orla

V samém historickém centru Prahy byla provedena náročná rekonstrukce neobydleného domu, který dříve sloužil jako pekárna, na moderní restauraci a hotel s nočním klubem a barem. Firma Baracom a.s. akci zahájila v zimě 2000 a dokončila o velikonocích 2001. Před zahájením akce byly vyklizeny sklepní prostory a proveden náročný archeologický průzkum. Rekonstrukce probíhala bez kvalitní projektové dokumentace, protože investor nezadal zaměření objektu. Na stavbě se pracovalo 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. Rekonstrukce se týkala všech prostor domu. Byla změněna celá dispozice, vybudována půdní vestavba s bytem majitele, proběhla vyměněna krytiny včetně laťování a trámů. Za povšimnutí stojí nádherně zrekonstruované trámové stropy ve 3. NP a trámy restaurované originální technologií kreslením ozdobných motivů volskou krví. Krásně dopadla i rekonstrukce mozaikových podlah ze tří druhů dřev v pokojích 3. NP. Technickou lahůdkou jsou dva pokoje s bazény ve 2. NP a krásné spárořezy dlažeb v koupelnách celého hotelu. Z exteriéru dům na první pohled zaujme obnovenou fasádou s množstvím ozdobných prvků a rekonstruovanými portály vstupních dveří do hotelu a restaurace. Samozřejmostí rekonstrukce bylo provedení všech nových omítek původní technologií. Touto stavbou vznikla pěkná reference naší společnosti zejména v oblasti památkových objektů pro cestovní ruch.

Sklářská huť

Na druhé straně Karlova mostu od Mostecké ulice v blízkosti stanice metra Staroměstská byla kompletně vyprojektována a dodána rekonstrukce interiéru prodejny skla pod názvem „Sklářská huť“. Technickou zajímavostí projektu bylo propojení prodejny se suterénem domu, ve kterém se sklářská huť nalézá a to vybouráním části stropu nad suterénem. Při bouracích pracích bylo nutno provést statické zajištění střední nosné zdi, což je velice náročné zejména z obavy o budoucí sedání a následné praskání. Interiér prodejny oživený průhledem do sklářské huti s tavicí pecí v suterénu, kde se provádí výroba foukaného skla po vzoru starých mistrovských technologií, považujeme za nesmírně zdařilý.

Cafe Poet

Na Pražském hradě bylo do bývalé vrátnice vestavěno gastronomické zařízení, které návštěvníka vítá svým svěžím interiérem již mnoho let. Zajímavá byla při výstavbě zejména spolupráce s památkáři a se správou Pražského hradu, která rekonstrukci věnovala velkou pozornost. Cafe Poet bylo jedním z prvních zařízení, která na Pražském hradě po revoluci začala prosvětlovat a oživovat tehdejší šeď pražských zákoutí.

Rekonstrukce Hotelu Pyramida

Zařízení pro cestovní ruch V krátkých termínech a za plného provozu probíhala obnova interiérů pokojů hotelu a chodeb. Akce byla plánována denním harmonogramem tak, aby nebylo nutné rušit rezervovaná ubytování. Každých čtrnáct dnů bylo předáno zrekonstruované patro čítající cca 60 pokojů. Na chodbách práce spočívaly ve vybourání sádrokartonových podhledů a v instalaci kazetových podhledů do rastru s novými úspornými svítidly. Dále byla prováděna nová výmalba a položeny nové zátěžové koberce. V pokojích se likvidoval starý nábytek, montoval nový, zaváděl se internet, měnila elektroinstalace, dveře a koberce včetně nové výmalby. Součástí rekonstrukce byla oprava nábytku v restauracích hotelu, vybudování nové recepce a pokládka koberců na původní mramorovou podlahu. Dále byl vymalován kongresový sál, který má místy výšku až 10 m, byla provedena výměna vstupních portálů za aluminiové s přerušeným tepelným mostem. Technickou zajímavostí celé akce bylo, že zásobování veškerého materiálu probíhalo výtahem po fasádě, aby nebyl narušen chod hotelu v nerekonstruovaných patrech a nekřížily se cesty hostů a stavebních řemeslníků.

Motorest Zdiby

Firma BARACOM a.s. je vlastníkem dříve vyhlášeného motorestu Zdiby – STARÁ POŠTA. Zařízení převzaté původním vlastníkem od dřívějšího podniku Restaurace a jídelny koupila společnost BARACOM a.s. jako propadlou zástavu za nezaplacený úvěr. Značně zdevastovaný a vytunelovaný objekt po původních nájemcích postupně rekonstruujeme za provozu tak, aby v budoucnu poskytoval služby v evropském standardu. Celý objekt byl nově připojený na kanalizaci, která byla vybudována v délce 850 m do obce Zdiby. V suterénu v pivních sklepích bylo postaveno relaxační zařízení se salonkem, saunou a vířivou vanou. Došlo k rekonstrukci ústředního topení celého hotelu a zásobování teplou vodou. Dále bylo zrekonstruováno napojení přilehlých chatiček na vodu a zajištěn ohřev teplé vody průtokovými ohřívači. Nově byla rekonstruována trafostanice a přípojky elektřiny. Chatičky byly přepojeny na elektrické topení. Postupně chceme dokončit půdní vestavbu hotelu pro zvýšení ubytovací kapacity.

Klub Bulharská

Noční klub v suterénu činžovního domu z počátku minulého století byl léta v provozu, a proto byl renovován a rozšířen o pokoje v přízemí a novou vstupní recepci. Dále byly rekonstruovány sítě a doplněna vzduchotechnika do všech suterénních prostor baru, šaten a bazénu. Veškerá rekonstrukce probíhala za provozu klubu.Technickým úskalím rekonstrukce bylo bourání a posunutí dělící nosné zdi v suterénu mezi domovní kotelnou a klubem. Zeď obsahovala veškeré rozvody ústředního vytápění z celého domu i hlavní vedení plynu do kotelny. Tyto rozvody bylo nutné přeložit za provozu kotelny. Dodavatelem kompletního projektu, stavebního povolení, veškerých prací i kolaudace byl BARACOM a.s..

Klub Ve Smečkách

Rekonstrukce suterénu domu Ve Smečkách na noční podnik se sálem pro 80 lidí. Na ploše cca 1000 m2 v místech původních uhelných sklepů domu vzniklo za dobu čtyř měsíců velmi navštěvované zařízení s varietním programem. V sále, jehož kompletní interiér včetně atypických sedadel, stolů a veškerého ostatního vybavení dodala společnost BARACOM a.s. se koná program do časných ranních hodin. Sál byl nejnáročnější částí stavby, protože bylo nutné provést částečné vybourání nosných zdí šestipodlažního domu, což se podařilo bez jakýchkoliv následků pro statiku budovy. Technickou zajímavostí rekonstrukce je řešení kanalizace, která je pod úrovní uličního řadu, takže odpady z celého suterénu klubu jsou gravitačně svedeny do jímky a z té čerpány do kanalizace. Protože tento lukrativní klub funguje bez závad již řadu let, objednal si majitel před nedávnem rozšíření klubu o část přízemí domu, kde naše společnost ve lhůtě dvou měsíců přistavěla pět pokojů a provedla propojení se suterénem klubu včetně napojení všech sítí. Aby nebyl rekonstrukcí rušen provoz klubu v suterénu, bylo odkanalizování nových pokojů provedeno přečerpávacím systémem, což znamená, že každá koupelna čerpá odpady do sběrného řadu pod stropem a ten je napojený gravitačně na kanalizační stoupačku. BARACOM a.s. byl komplexním dodavatelem projektu, stavebního povolení, všech prací a dodávek i kolaudace. Bezreklamační průběh celého provozu a krátká dodací lhůta jsou pro nás nejlepší odměnou za odvedenou práci.

Stavba hotelu INOS

Restaurace U Pinkasů