Výstavba inženýrských sítí a komunikací

V posledních letech se jedná o hlavní stavební náplň naší společnosti. Provádíme výstavbu inženýrských sítí ve vlastních developerských projektech společností ARGO s.r.o. a BARABUILDING s.r.o., i pro soukromé investory. Ve vlastních lokalitách si zařizujeme jak projekční, tak inženýrskou činnost, popř. se stáváme provozovateli vodohospodářských zařízení.

Kostelec nad Labem „Letná“ – II. ETAPA

II. etapa plynule navázala na I. etapu, kde se lokalita rozrostla o dalších 11 stavebních parcel. Pozemky jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě – vodovod, tlakovou kanalizaci, plynovod a elektřinu. Finální povrchy budou provedeny po dostavbě větší části rodinných domů.

Chotětov

Po několikaletých problémech bývalého investora s přípravou projektu bylo v roce 2015 zasíťováno 85 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě, která přímo navazuje na starou zástavbu městyse Chotětov. Na pozemky byly vyvedeny veškeré dostupné sítě (voda, tlaková kanalizace, elektřina). Bylo nutné přeložit původní trafo-stanici a respektovat stávající sítě vodovodu, kanalizace, elektro.

Zdětín u Benátek nad Jizerou

Výstavba inženýrských sítí pro společnost ARGO s.r.o. proběhla během 3 měsíců. Zasíťováno bylo 26 parcel. Jedná se o lokalitu, která navazuje na samotné centrum obce. V průběbu výstavby IS byly zdemolovány zchátralé budovy teletníků, rušící okolí kostela a náměstí. Developerský projekt je v tuto chvíli téměř rozprodán.

Hoštice u Vodochod – I. a II. Etapa

Výstavba inženýrských sítí proběhla v letech 2012-2013. Jednalo se o stavbu pro soukromého investora. Celkem bylo zasíťováno 32 parcel.

Kostelec nad Labem „Letná“ – I. ETAPA

I. Etapa lokality „Letná“ obsahovala zasíťování 32 parcel. Pozemky jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě – vodovod, kanalizace tlaková, plynovod a elektřinu. Finální povrch komunikací bude proveden v letech 2014-2015.

Zdiby „U Celnice“

Koncem roku 2011 bylo zasíťováno 11 velmi lukrativních pozemků v obci Zdiby. Na jaře 2012 byly dokončeny komunikace v zámkových dlažbách.

Bašť u Líbeznice – II. ETAPA

II. Etapa navazuje na stávající lokalitu a tentokrát se jednalo o zasíťování 88 parcel. Veškeré sítě jsou dokončeny.

Chotětov – Hřivno

Společnost BARACOM a.s. prováděla výstavbu inženýrských sítí pro společnost BARABUILDING s.r.o. v lokalitě Chotětov – Hřivno pro 15 rodinných domů a 7 bytových domů. Projekt výstavby inženýrských sítí je dokončen.

Kostelec nad Labem „Na Rybníčkách“

V letech 2008-2009 společnost BARACOM a.s. realizovala pro společnost BARABUILDING s.r.o. kompletní výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Na Rybníčkách pro 86 rodinných domů. Projekt výstavby inženýrských sítí je dokončen.

Bašť u Líbeznice – I. ETAPA

V letech 2007-2009 firma BARACOM a.s. realizovala pro společnost ARGO s.r.o. kompletní výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Nad dvorem pro 55 rodinných domů a 27 bytů v bytových vilách. V roce 2010 byla schválená II. Etapa prodeje pozemků v této lokalitě. 22 pozemků je možno napojit na stávající sítě z I. Etapy.

Logistický areál Park D8

V letech 2007-2008 firma BARACOM a.s. realizovala kompletní výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro logistický areál Park D8. Z inženýrských objektů na této stavbě lze vyzdvihnout retenční nádrž, která slouží pro odvod vody z celého areálu.

Mratín

Pro společnost ARGO s.r.o. realizovala společnost BARACOM a.s. výstavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Nový Mratín pro 32 rodinných domů a šest bytových domů se 48 byty.

Vestec

Pro firmu Vestecká stavební s.r.o. zrealizovala společnost BARACOM a.s. projekt Vestec I, týkající se výstavby 48 bytů v šesti bytových domech včetně inženýrských sítí a přilehlých komunikací v ceně 80 mil. Kč ve Vestci u Prahy, a sice bez projektového financování, pouze ze svých vlastních provozních zdrojů. Následoval projekt VESTEC II s 16-ti byty a VESTEC III též se 16-ti byty. Společnost BARACOM a.s. řídila přípravu i realizaci všech výše uvedených projektů ve Vestci u Prahy.

Osnice

Pro firmu Haus Real, s.r.o. realizovala společnost BARACOM a.s. výstavbu areálu 96 rodinných domků v Osnici u Průhonic. Součástí výstavby areálu byla komplexní infrastruktura inženýrských sítí, a sice dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, telefon, elektrická síť, veřejné osvětlení a komunikace v celém areálu. Součástí výstavby bylo vybudování přípojek kanalizace pro stávající rezidenty z obce Osnice a příprava přípojek pro pozemky nacházející se při příjezdové komunikaci k areálu rodinných domků.

Dálkový kabel – Jílové/Praha

Pokládka optochrániček a následné zafouknutí dálkových optických kabelů v úseku 25 km od telefonní ústředny v Praze v Kunraticích do Jílového byla náročnou akcí z hlediska termínu. 25 km výkopů většinou při silničním rigolu bylo nutno zrealizovat za tři měsíce. Na akci byla nasazena veškerá mechanizace společnosti a vše se v termínu podařilo předat investorovi, kterým byl Český Telecom, a.s.

Telefonizace Louny

V letech 1997-1998 provedla společnost BARACOM a.s. komplexní výstavbu nové telefonní sítě v lokalitě obcí Lenešice, Nečichy a Louny. Součástí stavby byla i pokládka trasy dálkových optických kabelů, která touto lokalitou procházela. Veškerá nová telefonní síť byla důsledně kabelována podzemním vedením. Zemní práce probíhaly za podmínek existence veškerých podzemních sítí ve všech obcích včetně nových povrchů chodníků. Při akci bylo nutno navštívit cca 1000 domácností a instalovat jim telefonní zásuvku, protože se důsledně telefonizoval každý objekt. Většina zemních prací byla prováděna ručně, protože bylo vysoké nebezpečí poškození podzemních vedení. Při akci bylo položeno cca 55 km kabelů a optických trubek do celkem 10 km výkopů.