Vlastní developerské projekty

DOKONČENÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY:

Bytové domy Bašť

Bytové domy v Bašti realizovala společnost Baracom a.s. na 9 pozemcím lokality Nad Dvorem. Jednalo se o výjimečný projekt rodinného domu se 3 bytovými jednotkami. Každý byt má své 2 parkovací stání a zahradu. Byty jsou mezonetové, čemuž je uzpůsobena jejich vnitřní dispozice. Přízemí tvoří obývací pokoj s kuchyňským koutem, chodbou a wc. Druhé nadzemní podlaží má funkci klidovou, jsou zde 2 pokoje a koupelna. Domy jsou velmi slunné, hlavně díky množství oken.

Bytové domy Mratín

Bytové domy jsou součástí lokality Nový Mratín. Tvoří přirozenou hranici mezi ulicí Kosteleckou a rodinnými domy v lokalitě. Společnost BARACOM a.s. zde realizovala již vyzkoušený projekt dvou bytových domů A a B, který úspěšně vystavěla v obci Vestec u Prahy. V každém z domů jsou tři vstupy o dvou nadzemních podlažích, kde v přízemí jsou 4 bytové jednotky a kočárkárna s kotelnou, ve druhém nadzemním podlaží jsou další 4 bytové jednotky. Tedy celkem se jedná o výstavbu 48 bytových jednotek. Byty v druhém nadzemním podlaží mají slunné balkóny a lodžie, které udávají charakter bytového domu. Součástí bytů v přízemí jsou zahrady. U bytových jednotek na štítových stěnách byly realizovány zimní zahrady. Každá bytová jednotka, má nejméně jedno parkovací stání. Při realizaci výstavby se naše společnost musela utkat s velmi nepříznivými klimatickými podmínkami poslední zimy. I přesto dodržela termín kolaudace domu „B“ v březnu 2006, dům „A“ byl kolaudován v květnu 2006. V zimním období musely být přizpůsobeny stavební technologie jednotlivých procesů, tak aby byla dodržena jakost dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Předávání bytových jednotek klientům potvrzuje, až na drobnosti, že se nepříznivá zima nijak nepodepsala na kvalitě stavebního díla.

Areál rodinných domů Mratín

Areál rodinných domů je součástí lokality Nový Mratín, kde společnost BARACOM a.s. proměnila původní pole v příjemnou obytnou čtvrť obce. Jedná se o developerský projekt s výstavbou 37 rodinných domů s kompletními inženýrskými sítěmi včetně veřejného osvětlení a komunikací. Lokalita je propojena s ulicí Kosteleckou. Pro tento projekt byly vybrány tři typové domy firmy Lias Vintířov: Apollon, Evropa a Zeus. Největší poptávka klientů byla po domě Apollon s garáží nebo v levnější variantě bez ní. Parcely pro rodinné domy se pohybují v rozmezí 550 až 950 m2, nejčastěji kolem 700 m2. Společnost BARACOM a.s. realizovala výstavbu 32 domů, 5 stavebních parcel bylo prodáno samostatně. Každý rodinný dům má vlastní parkovací stání před hranicí pozemku. Všechny stavební technologické postupy byly optimalizovány dle norem ISO 9001 a ISO 14001. To přispělo k odstraňování počátečních chyb a nedostatků a dovedlo provádění všech stavebních prací téměř k dokonalosti ve velmi krátkém časovém intervalu. Nejčastěji realizovaný typ Apollon jsme předávali do 6 měsíců od zahájení stavby.

Kolín – Třešňovka

Výstavba 6 rodinných domků v lokalitě Třešňovka byla prvním developerským projektem naší společnosti. Tento projekt byl zahájený v roce 1998 a plně skončil v roce 2003. Třešňovka se nachází v těsné blízkosti centra na kopci, kde původně byl ovocný sad. Na parcelách o rozloze 450 – 900 m2 zde původně mělo vyrůst 7 rodinných domků.Tři domky jsou koncipovány jako řadové a zbývající tři stojí samostatně. Součástí výstavby byla změna územního plánu města Kolín, protože v uvedené lokalitě plán nebyl dopracovaný. Náročná jednání a zejména prosazení záměru výstavby uprostřed sadu zabrala dva roky přípravy celého projektu. Po projednání a sladění výstavby se záměry územního plánu bylo nutné provést výstavbu nové infrastruktury a příjezdové komunikace k rodinným domkům, protože bydlení bylo koncipováno jako samostatná klidová zóna s vlastní neprůjezdnou komunikací, která slouží pouze jednotlivým vlastníkům rodinných domků. Výstavba infrastruktury proběhla v náročných geologických podmínkách.Plně zasíťované parcely byly rozprodávané novým vlastníkům samostatně nebo se stavbou rodinného domu. Společnou komunikaci a páteřní sítě odkoupilo město Kolín v rámci programu na podporu výstavby infrastruktury. V Třešňovce se podařilo zajistit luxusní nové bydlení pro šest domácností. Lokalita s dobrým výhledem na kopci uprostřed vilové čtvrti a nedaleko od centra je vhodnou investicí. Třešňovka je jednou z nejkrásnějších a nejpříjemnějších oblastí bydlení v Kolíně.