Rekonstrukce studentských kolejí

BARACOM a.s. se specializuje na náročné rekonstrukce studentských ubytovacích zařízení, která vznikla v Praze v šedesátých letech a svým standardem dnes již nevyhovují současným požadavkům na kulturní bydlení vysokoškolských studentů. Protože Praha pociťuje citelný nedostatek míst na kolejích, není žádoucí rekonstrukce provádět v době školního roku a omezovat již tak nedostatečnou ubytovací kapacitu. Proto BARACOM a.s. nabízí investorům provedení rekonstrukce v době prázdnin, přičemž garantuje splnění termínů obrovskou penalizací, která investorům pokrývá náhradní ubytování studentů pro případ neplnění termínů.

Rekonstrukce kolejí VŠE Jarov

Společnost Baracom a.s., jako generální dodavatel, realizovala rekonstrukci kolejí VŠE v roce 2008. Předmětem stavby bylo zhotovení nových prostor pro ubytování 171 studentů a zateplení objektu. V 1.etapě stavby byly vybourány příčky, podlahy v pokojích a veškeré instalace. Zároveň byla zhotovena šachta pro nově navržený výtah. Úkolem subdodavatelů bylo zhotovení nových příček, podhledů ze sádrokartonu, přizdívky v kuchyních, dodávka všech zdravotechnických instalací a vybavení objektu nábytkem. Všechny tyto práce byly dokončeny v poměrně krátkém časovém období. Proto mohla být stavba předána za 4 měsíce od zahájení.

Stavební úpravy vnějšího pláště objektu – VŠCHT Sázava

Společnost BARACOM a.s. realizovala další z projektů rekonstrukcí vysokoškolských kolejí. Jednalo se o zateplení obvodového pláště budovy s výměnou všech okenních výplní objektu VŠCHT SÁZAVA. Zateplení fasády se provádělo extrudovaným polystyrenem a minerálním izolantem v tl. 80 mm se ztužující síťovinou a finální vrstvou probarvované omítky. Pro výměnu oken a balkónových sestav byly použity okenní rámy z pětikomorového systému s termoizolačním sklem. Na projekt byl stanoven rekordně krátký termín – 29 dnů. Z důvodu klimatických podmínek a víceprací zadaných investorem v průběhu realizace byl termín prodloužen o 14dní, kdy za plného provozu kolejí byl projekt dokončen.

Víceúčelová hřiště Strahov

BARACOM a.s. jako generální dodavatel realizoval na Strahově v období letních prázdnin výstavbu 5ti sportovních hřišť pro ČVUT v Praze. Jednalo se o 3 víceúčelová hřiště, hřiště pro beach volleyball s křemičitým pískem a hřiště pro malou kopanou. Jsou to sportoviště ve vysokém standartu s voděpropustným živičným podkladem, umělými povrchy a trávníky II. a III. generace, veškerým mobiliářem, oplocením, osvětlením a příslušenstvím špičkové kvality. Termín realizace stanovený na 61 dnů byl dán již naplánovaným mezinárodním setkáním univerzit při sportovních kláních, které se konaly jen několik dní po kolaudaci a předání díla. Stavba byla prováděna bez výraznějších omezení využití parkovišť a bez omezení provozu vysokoškolských kolejí. Společnost BARACOM a.s. tuto zakázku zrealizovala ve sjednaných termínech, sjednané kvalitě a za předem dohodnutou cenu.

Stavební úpravy vnějšího pláště objektu – VŠCHT Volha

Společnost BARACOM a.s. realizovala v období od 23.5.2005 do 21.7.2005 (59 dnů) další z projektů rekonstrukcí vysokoškolských kolejí. Jednalo se o kompletní obnovu obvodového pláště budovy VŠCHT VOLHA. Ta se skládala ze zateplení fasády extrudovaným polystyrenem a minerálním izolantem v tl. 80 mm se ztužující síťovinou a finální vrstvou probarvované omítky. Další částí byla výměna oken a balkónových sestav, kde se použily okenní rámy z pětikomorového systému s termoizolačním sklem. Poslední částí projektu bylo vytvoření nové tepelněizolační vrstvy střešního pláště s hydroizolací. Pro tepelnou izolaci byl použit extrudovaný polystyren tl. 100mm, pro hydroizolaci folie FATRAFOL 810. Zajímavostí bylo vytvoření sendvičové desky s izolační polyuretanovou pěnou v tloušťce okenních rámů za splnění koeficientu prostupu tepla 0,3 W/m2K. Tím odpadla potřeba podezdívání prostoru pod oknem (mokrý proces) za podstatného snížení času pro realizaci. Projekt byl realizován za plneho provozu kolejí.

Rekonstrukce bloku 8 – Strahov

Kolej postavená v sedmdesátých letech 20. století z bývalých spartakiádních šaten byla firmou BARACOM a.s. zrekonstruována za tři měsíce na luxusní ubytovací zařízení pro cca 500 studentů. Jedná se o buňkový systém, kdy každá buňka se skládá ze dvou pokojů, jedné kuchyňky, WC a koupelny s možností připojení automatické pračky. Během totální rekonstrukce bylo odstraněno celé vnitřní členění objektu. Veškeré příčky byly vybourány a do prázdného skeletu bylo pomocí sádrokartonových konstrukcí vmontované nové rozčlenění na buňkový systém.Kromě enormního množství bouracích prací byla stavba náročná i značným množstvím jádrových vrtů v nosném systému stavby za účelem zajištění prostupů pro vzduchotechniku, zdravotechniku, vodoinstalaci a ústřední topení.Při rekonstrukci, která stála 56 mil. Kč, došlo k výstavbě nových vnitřních příček, k položení nové samonivelační podlahy na polystyrénovou izolační vrstvu zajišťující tepelnou a kročejovou izolaci. V pokojích bylo položeno PVC, na sociálním zařízení, chodbách a schodištích byla položena dlažba cca 6000 m2. Na celém objektu byla vyměněna nevyhovující dřevěná okna za plastová. Objekt dostal zateplení vnějšího pláště a novou barevnou fasádu. V rámci rekonstrukce byly opraveny hydroizolace suterénu a celkové odvodnění okolí objektu. Došlo k výměně a nové instalaci veškeré kanalizace, vodoinstalace, ústředního topení, elektroinstalace, počítačové sítě do všech pokojů, telefonních a televizních přípojek pro každou buňku.V souladu s požadavky současných předpisů dostal objekt elektronický požární zabezpečovací systém propojený na kouřové klapky a ovládání výtahů. Byl zrekonstruován osobní výtah. Byla zrekonstruována plocha střech (zateplení a nová hydroizolace). V suterénu objektu došlo k vybudování centrálního serveru pro celý areál Strahovských kolejí. Bylo rekonstruováno studio studentského rádia Strahov a vybudovány nové ubytovací i skladové kapacity. V suterénu byla rovněž při rekonstrukci obnovena restaurace U Kaskadéra, která zde sídlila. Současně s rekonstrukcí byla vybudována nová recepce ve vstupu do budovy, včetně zázemí dle současných požadavků na estetiku a provoz. Svým interiérem nabízí koleje ubytování, které směle konkuruje hotelům vyšší cenové kategorie.

Rekonstrukce Sinkuleho koleje

Kolej postavená v třicátých letech a částečně modernizovaná v devadesátých letech minulého století byla kompletně rekonstruována firmou BARACOM a.s. za tři měsíce. Akcí získalo nový standard ubytování cca 500 studentů. Rozpočet akce byl cca 54 mil. Kč.
Akci tvořily následující práce:
Výstavba nového společného sociálního zařízení.
Zastřešení vnitrobloku střechou z polykarbonátu.
Repase veškerých oken, výměna vnitřních dveří.
Výměna vstupních portálů z oceli za hliníkové s přerušeným tepelným mostem.
Zateplení pláště objektu a nová barevná fasáda.
Rekonstrukce výtahu osobního i nákladního.
Oprava střechy, klempířských prvků a nové nátěry.
Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace, kde u přípojek řadu 300 mm byl k opravě použit robot a tyto byly vyvložkované bezvýkopovou technologií, čímž nebylo nutné uzavřít provoz v Zikově ulici.
Výměna elektroinstalace a osazení měření spotřeby ve všech pokojích.
Zřízení elektrické požární signalizace, počítačové sítě, telefonního rozvodu a kabelové televize do všech pokojů.
Kompletní rekonstrukce suterénu za účelem zřízení studentských kluboven, prádelny, sušárny a skladů provozu.
Kompletní výměna nábytku – postelí, skříní, poliček, závěsů, jakož i zřízení kuchyněk a jejich vybavení spotřebiči.
Vybudování recepce u vstupu do objektu.
Repase teracových dlažeb a schodiště včetně výměny stupňů ve vstupním vestibulu.
Výmalba a lakování celého interiéru při použití celé škály barev (každé patro má svoji barevnost).
Rekonstrukce výměníku a instalace nového systému měření a regulace tepla v objektu.
Rekonstrukce volejbalového hřiště a zahrady objektu a okolí koleje (mozaiková dlažba před objektem).