Rekonstrukce budov

Jedná se o rekonstrukce budov, vetšinou pro soukromé investory či bytová družstva. Součástí těchto rekonstrukcí bývá zateplení objektu, úpravy vnitřních dispozic a výměna stávajících rozvodů.

Rekonstrukce BD U Nikolajky

Rekonstrukce bytového objektu pro soukromého investora se nacházela v ulici U Nikolajky, na pražském Smíchově. Probíhaly zde práce na výměně vnitřních instalací a celková renovace všech bytů. V rámci stavebních úprav byla zrenovována dvorní fasáda objektu.

Rekonstrukce Neklanova

Stavba se nacházela pod Vyšehradskými hradbami, jen pár minut chůze k břehům Vltavy. Jednalo se o kompletní rekonstrukci objektu, kde se měnil i účel budovy. Z původní administrativní budovy se stal bytový dům. V objektu byly kompletně změněny dispozice a bylo vytvořeno 25 bytových jednotek. V přízemí se nyní nachází BIO kavárna. V objektu bylo nově rozvedeno všechno potrubní vedení včetně nové elektroinstalace. První zrekonstruované byty byly klientům předávány koncem roku 2011. Celá akce byla financována soukromým investorem.

Rekonstrukce bytového domu Zelenečská

Tato rekonstrukce probíhala v létě 2010. Jednalo se o úpravy ve sklepních prostorách objektu, celkové zateplení objektu a zhotovení nové izolace střechy. Bytový dům se třemi vchody dostal rázem podobu novostavby. Investorem této akce bylo bytové družstvo. Projekt byl spolufinancován z programu Zelená úsporám. Společnost BARACOM a.s. je v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám.

Vestavba půdních bytů Lobkovicovo náměstí

Byty byly dokončeny na zač. roku 2004. Plocha bytů cca 100 m2 a cena za 1 m2 do osobního vlastnictví 45 000 Kč. Po výstavbě, jejíž součástí byl i výtah uvnitř domu, je celý dům kompletně zrekonstruovaný s novou fasádou, střechou a inženýrskými sítěmi. Celková rekonstrukce domu dává budoucím vlastníkům záruku klidného bydlení pro příští léta. Dům je v současnosti ve vlastnictví společenství vlastníků bytů.

Rekonstrukce BD – Sudoměřská

Rekonstrukce bytového objektu, která se realizovala v rámci dlouholeté spolupráce se soukromým investorem. Došlo k celkové renovaci všech bytů včetně rozvodů a úprav na dvoře domu. Bytový dům získal novou fasádu.

Rekonstrukce staré školy – Hřivno

Cílem rekonstrukce bylo zachování významné stavby v obci Hřivno se všemi původními prvky fasády. Byl navržen vysoce paropropustný tepelněizolační systém, se zachováním bosáží. Výsledek posuďte sami.